Anadan olduğu yer

 Bakı şəhəri

Təvəllüdü

24.01.1961

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Biologiya üzrə  fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2417.01

Botanika

Azərbaycanın yosunlarının, şibyələrinin, mamırlarının növ tərkibinin və bioekologiyasının tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 
17

 
 2

 

  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Göy-göl  Dövlət  qoruğu üçün 35 fəsilə,85cinsə aid 191 növ   yarpaq-gövdəli mamır müəyyən edilmişdir. Bunlardan 126 növ   tədqiq olunan ərazi üçün ilk dəfə olaraq göstərilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Göy-göl Dövlət  qoruğunun  yarpaq-gövdəli mamırlarının coğrafi elementlərə görə analizi. AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri,  Elm, XXVII , s.132-136,  2007.

2. Göy-göl  Dövlət  qoruğunun  yarpaq-gövdəli mamırlarının sinekoloji xüsusiyyətlərinə  antropogen amillərin təsiri. AMEA  Botanika     İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Elm,  XXIX , s. 203-206,  2009.

3. Azərbaycan brioflorası üçün yeni yarpaq-gövdəli mamır  növləri.  Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyasının  Xəbərləri, cild 64, №3-4, Bakı, Em, 2009, Biologiya  Elmləri, s. 49-52.

4. Mingəçevir şəhəri ərazisində yarpaq-gövdəli mamırlarının tədqiqi.  AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Bakı, Elm,  XXIX , s. 162-  165, 2010.

5. Azərbaycanın  yarpaq-gövdəli mamırlarının Ditrichaceae, Seligeriaceae, Dicranaceae fəsilələrinin növ müxtəlifliyinin öyrənilməsi və senoekoloji təhlili. AMEA  Botanika  İnstitutunun  Elmi Əsərləri, Bakı, Elm, XXXIII, s. 51-54, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel.

(+994 12) 5024480

Mobil tel.

 (+994 50) 5381108

Ev tel.

 (+994 12) 5686714

Faks

 (+994 12) 4971994

Elektron poçtu

aygm@mail.ru