Şöbə müdiri:

Biologiya elmləri doktoru Əskərov Aydın Musa oğlu

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

* Biomüxtəlifliyin və onun mühüm komponentlərindən olan bitki aləminin (floranın) klassik və müasir metodlarla tədqiqi.  Təbii floranın formalaşması qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi.

* “Azərbaycan florası” çoxcildliliyinin, “Azərbyacan florasının təyinedicisi" kitabının tərtib edilməsi və yenilənməsi. Azərbycan florasının ayrı-ayrı bitki cinslərinin monoqrafik tədqiqi.

* Azərbaycan  florasının  nadir və itmək təhlükəsində olan  növlərinin in situ və   ex situ tədqiqi, "Azərbyacan Rerspublikasının Qırmızı kitabının " tərtib edilməsində və yenilənməsində  iştirak etmək.

* Azərbaycan florası ali bitkilərinin bioekoloji və xoronoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması.

* Təbii floranın təkamülü və dinamikası qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi.

* Herbari işinin təşkili, Herbari fondunun yeni kollekasiyalarla zənginləşdirilməsi.

Əsas elmi nəticələri  
İşçilərin ümumi sayı  
Tel. (+994 50) 3130770
Elektron poçtu askerov1@mail.ru