Laboratoriya müdiri:

Ağayeva Dilzarə Nadir qızı

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

Azərbaycanın Qusar rayonunun bitkilərlə assosiasiyada olan göbələklərinin müxtəlifliyinin tədqiqi və məlumat siyahısının hazırlanması

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Mayılova Tamilla Bilal qızı

Abbasova Lamiyə Vidadi qızı

İsgəndərli Elnarə Əliyəddin qızı

Əliməmmədova Aytac Aydın qızı

İsmayılova Aydan İsmayıl qızı

Mustagabəyli Elgün Hüseyn oğlu

Yusifova Yaqut Əhməd qızı