Laboratoriya müdiri:

Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı

Elmi fəaliyyət istiqamətləri:

Böyük Qafqazın Quba sahəsinin meşə ekosistemlərinin qiymətləndirilməsi, biomüxtəlifliyinin müasir vəziyyətinin və davamlığının öyrənilməsi

Elmi nəticələri:

 

Əməkdaşlar

 

Abdıyeva Rəna Təhməzovna

Məmmədova Afət Oqtay qızı

Civişov Emil Qayıb oğlu

Abdullayeva Ayna Usub qızı

Nigar Mürsəl qızı

Əminli Nərmin Mustafa qızı

Hüsüyev Emin Kazım oğlu