Arxiv
Botanik alimlərin məqaləsi yüksək indeksli jurnalda dərc olunub
03.05.2024

AR Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutunun alimlərinin həmmüəllifli olduğu “Azərbaycanda yayılmış Artemisia cinsi növlərinin genetik quruluşu və molekulyar analizi” adlı məqalə “International Journal of Secondary Metabolite” (Tubitak) jurnalında nəşr olunub.

 Məqalənin müəllifləri Botanika İnstitutunun baş direktoru, Etnobotanika şöbəsinin müdiri, professor Səyyarə İbadullayeva, şöbənin elmi işçisi Nərmin Sadıqova, MBBİ-nun Genomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyasının baş elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələmdar Məmmədov, aparıcı elmi işçisi Zərifə Süleymanova və Xəzər Universitetinin Həyat Elmləri departamentinin dosenti, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Ocağıdır.

 Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış Artemisia szowitziana Artemisia fragrans növlərinin 10 genotipinin filogenetik əlaqələri və genetik quruluşu RAPD praymerləri vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Seçilmiş   RAPD markerləri əsasında yovşan nümunələri arasında cəmi 94 DNT spektrləri amplifikasiya edilmişdir. Eksperiment zamanı OPA-02 praymeri vasitəsilə 3 spektr amplifikasiya edilmiş, OPW-17 praymeri vasitəsilə isə 12 spektr əldə olunmuşdur. Azərbaycana məxsus Artemisia szowitziana və Artemisia fragrans  növlərinin  müxtəlif populyasiyalarına aid nümunələrin genetik müxtəlifliyinin 10 RAPD markerlər əsasında öyrənilməsində əldə olunmuş PIC kəmiyyətinin orta qiymətinin 0.864-ə bərabər olması götürülən nümunələr arasında zəngin genetik müxtəlifliyin olmasından xəbər verir. Cakkard genetik oxşarlıq indeksi və UPGMA metodundan istifadə edilərək klaster analizi öyrənilən yovşan nümunələri 6 əsas qrupda sinifləşdirmişdir. Əsas Komponentlərin Analizi (PCA) ümumi variasiyanın 74.22%-də özünü doğrultmuşdur. Əldə edilən nəticələrə əsasən demək olar ki, Azərbaycanda yayılmış Artemisia szowitziana (1-2 və 4-6 nümunə) ilə Artemisia fragrans (3,5,7 və 8,9, 10 nümunə) populyasiyaları arasında molekulyar səviyyədə  geniş müxtəliflik mövcuddur.

 Qeyd edək ki, İnternational Journal of Secondary jurnalı SCOPUS, TR Dizin, DOAJ, CrossRef elmi bazalarında indeksləşdirilib.