Anadan olduğu yer

 Azərbaycan Respublikası, Ağdaş rayonu   

Təvəllüdü

 02.06.1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

 Azərbaycan Dövlət Pedeqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi

 Biologiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi

 Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2511.01

Torpaqşünaslıq

Türyançayın orta hövzəsində eroziyaya uğramış yamacların fitomeliorasiya yolu ilə bərkidilməsi 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2417.01

Botanika

Kür-Araz ovalığı və Аrаzbоyu düzənliklərdə səhralaşma prosesi və onun flora biomüxtəlifliyinə təsiri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 240

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 80

Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 26

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 16

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 1

Əsas elmi nailiyyətləri

Flora və bitkiliyin öyrənilməsi: sistematikası, bioekoloji, biomorfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, yayılma arealı, nadir və itmək təhlükəsi olan bitkilərin tədqiqi və mühafizəsi 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Arid ərazilərin florası və səhralaşma (Kür-Araz ovalığı, Arazboyu düzənliklər), Naxçıvan: Tusi nəşr., 2010, 240 с.
 2. Флора высокогорий Нахчыванской Автономной Республики. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 88 с.
 3. Analysis endemics of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan // IF: 3.762 - International Journal of Multidisciplinary Research and  Development. India, Volume: 2, Issue: 5, 2015, pp. 143-149 
 4. Heliosciadium nodiflorum - новые род и вид  Umbelliferae для флоры  Азербайджана и всего Кавказа // IF: Бот. журн. Л.: Наука, 103(4), 2018, pp. 516-527.
 5. Cabbarov M.T., Nəbiyeva F.X., İbrahimov Ə.Ş., Atamov V.V., S.Karaman Erkul. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ-kserofit bitkiliyinin fitosenoloji xüsusiyyətləri//Banqladeş, Botanika jurnalı (Web of Science), 2020, 49(2), s. 273-286.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 Azərbaycan Botanika Cəmiyyəti Rəyasət heyətinin üzvü (Vəsiqə № 122)

Pedaqoji fəaliyyəti

  9 il

Digər fəaliyyəti 

 • 1998-ci ildən AMEA Torpaqşünaslıq cəmiyyətinin,
 • 2003-cü ildən Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü, 2018-ci ildən Rəyasət Heyətinin üzvüdür.
 • 2006-cı ildə АBŞ nümayəndələrinin iştirаkı ilə keçirilmiş Beynəlxalq ekspedisiyadа ekoloq kimi iştirak etmişdir.

Təltif və mükafatları

 • 2002-ci ildə Amerika Bioqrafiya  İnstitutu tərəfindən “İlin Qadını” adına layiq görülmüş və diplom almışdır.
 • 2013-cü ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyаsət Heyətinin qərаrı ilə «İLIN ALIMI» fəхri adına layiq görülmüş və diplom almışdır.
 • 2018-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyаsət Heyətinin qərаrı ilə fəxri fərmanla təltif edilmiş.
 • 2019-cu il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “Elm sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə” “DİPLOMLA” təltif edilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı

 AMEA Botanika İnstitutu, AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şosesi, 40

Vəzifəsi

 baş elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

 (+994 50) 4111741

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 fatmakhanym_58@mail.ru