Şöbə müdiri:

Novruzov Eldar Novruz oğlu 

Elmi fəaliyyət
istiqamətləti:

 

Azərbaycan florasında yayılmış Asteraceae, Lamiaceae, Plymbaginaceae, Polygonaceae, Apiaceae, Solanaceae fəsilələrinin bəzi növlərinin kimyəvi tərkibi, yayılması, ehtiyatı və onlardan bioloji fəal və qida əlavələrinin alınma texnologiyasının hazırlanması və məlumat bazasının yaradılması (E.Novruzov)

Elmi nəticələr:

 

Əməkdaşlar:

Sərkərov Siracəddin Vəli oğlu

Ələsgərova Ədilə Novruz qızı

Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı

Rəsulov Faiq Əli oğlu

Şixiyev Ağa Şixi oğlu

Zeynalova Sevil Əbdül qızı

Mustafayeva Sitarə Cəlal qızı

Musayeva Aygül Məcid qızı

Ağayeva Samirə Oktay qızı

Mustafayeva İmmi-Gülsüm Əbdüləli qızı

Zeynalova Aydan Mirzə qızı

Axundova Ruhiyyə Mirsalam qızı

Bağırova Aygün Vasif qızı

Şükürlü Emil Namiq oğlu

Məmmədova Nailə Əkbər qızı

Quliyeva Ayşən Fuqan qızı

Zeynallı Əsmayə Zeynal qızı

Əlixanova Nərmin Süleyman qızı