Ağabəyli Rəna Ağaxan qızı

Ağayeva Dilzarə Nadir qızı

İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlu

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu

Qurbanova İnna Musayevna

Mehdiyeva Naibə Pirverdi qızı

Məmmədova Afət Oqtay qızı

Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı

Novruzov Eldar Novruz oğlu

Sərkərov Siracəddin Vəli oğlu